Φυσικομηχανικές Ιδιότητες Μαρμάρων

Posted on Posted in ΜΑΡΜΑΡΑ

φυσικομηχανικές ιδιότητες μαρμάρων
φυσικομηχανικές ιδιότητες μαρμάρων
Οι φυσικομηχανικές ιδιότητες μαρμάρων αποτελεί το DNA του μαρμάρου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι κάθε μάρμαρο και φυσικό πέτρωμα “κουβαλάει” επάνω του μια ταυτότητα. Την ταυτότητα αυτήν την ονομάζουμε “φυσικομηχανικές ιδιότητες” και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις κατωθι ιδιότητες:

– Αντοχή στην θλίψη
– Αντισταση στην ολισθηση
– Ολικό Πορώδες
– Συντελεστής υδαταπορρόφησης
– Αντοχή σε κάμψη
– Φορτίο Θραύσης

και δεκάδες άλλες ιδιότητες που θα αναλύσουμε μια μια ξεχωριστά σε επόμενα άρθρα.

Όλα τα πετρώματα, και μέσα σε αυτά η κατηγορία των διακοσμητικών, παρουσιάζουν συγκεκριμένες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες. Η γνώση των φυσικο-μηχανικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων είναι πολύ μεγάλης σπουδαιότητας, αφού με αυτά μπορεί να αξιολογηθεί η καταλληλότερη χρήση τους ως διακοσμητικά ή / και ως οικοδομικά υλικά, καθώς και η συμπεριφορά αυτών στην κοπή και την επεξεργασία τους.

Για τις Φυσικομηχανικές Ιδιότητες Μαρμάρων…

…έχει εκδοθει μια σειρά προτύπων ευρωπαικών προδιαγραφών ΕΝ, που καθορίζει τον τροπο και την μέθοδο μέτρησης των ιδιοτήτων αυτών.

Είναι αυτές οι φυσικομηχανικές ιδιοτητες – ταυτοτητα – που καθιστούν (more…)