Από που πρέπει να αγοράσω τον πάγκο κουζίνας μου;;;

Posted on Posted in ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Παγκοι κουζινας

Η προμήθεια ενός πάγκου κουζίνας μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

  1. Κατευθείαν από την πηγή
  2. Μέσω τρίτων/μεσαζόντων

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα μαρμαράδικα που κάνουν κοπή/τοποθέτηση πάγκων κουζίνας. Πρόκειται για την πρωτογενή παραγωγή πάγκων αφού στα μαρμαράδικα αυτά γίνεται η κοπή και επεξεργασία των πάγκων κουζίνας.

Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα λεγόμενα ”κουζινάδικα” που δεν διαθέτουν παραγωγικές μονάδες για την δημιουργία πάγκων κουζίνας αλλά συνεργάζονται με κάποια μαρμαράδικα για να προμηθεύσουν το υλικό.

Σε γενικές γραμμές η προμήθεια του πάγκου σας από την πηγή είναι οικονομικά καλύτερη και αυτό γιατί αποφεύγετε προμήθειες και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν τους πάγκους κουζίνας εάν η παραγγελία γίνει μέσω μεσαζόντων.

Θέλετε να δείτε χρωματολόγια και να ζητήσετε προσφορά από την εταιρεία μας;;;
Κάντε κλικ εδώ

Μάρμαρα Νικολάκη – Όριο μας, η φαντασία σας…